Khuyến mãi mới nhất

Máy quang phổ 2 chùm tia UV-VIS

Máy quang phổ UV – VIS AQ8100

Máy quang phổ uv-VIS

Model: Aquamate 8100

Code: AQ8100

Hãng: Thermo Fisher Scientific

Đặc điểm:

 – 2 chùm tia,

– Thư viện 260 phương pháp phân tích hợp chất trong ngành nước – Thư viện lớn nhất trong các máy đo UV – VIS đo chỉ tiêu nước

– Sử dụng chất chuẩn của: Thermo ScientifcOrionAQUAfast ,
Hãng Merck,, Chemetrics: Dễ dàng và linh hoạt hơn các máy chỉ sử dụng 1 loại hoá chất độc quyền

Chi tiết xem: Tại AQ8100

 

 

Máy chuẩn độ tự động T940

Máy chuẩn độ tự động

Hãng sản xuất: Eutech/Thermo Fisher Scientific

Model: Orion Star T940

Đặc điểm:

  • Chuẩn độ Axit – Bazơ, oxi hoá khử, nồng độ ion
  • Chuẩn độ tự động
  • Phương pháp điểm tương đương hoặc điểm cuối cài trước

Chi tiết xem: Tại Star T940

hãng sản xuất