Chat hỗ trợ
Chat ngay

Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Những khái niệm đơn giản

Sản phẩm: là cái có thể bán. Nó có thể hữu hình, có thể vô hình Chất lượng: là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng Chất lượng sản phẩm: Đáp ứng được nhu cầu lý tính và cảm tính của khách hàng. Lý tính: Công năng, hiệu năng, tính chất, đặc điểm, cấu tạo, […]

Gọi 0986655594